Methodes


Op de Springplank hebben we de mogelijkheid om over de meest recente en vernieuwde lesmethodes te  beschikken. Zo werken we met lijn 3 in groep 3,  de nieuwste versie van ‘Taal Actief’ voor de groepen 4 t/m 8  en de  ‘De Wereld in getalen’ (rekenen) in groep 3 t/m 8. De groepen 3 t/m 5 werken met de nieuwste versie van de "Wereld in getallen" die nog maar pas is uitgekomen.

Bij de aanschaf van deze methodes is er goed gekeken naar de mogelijkheden om het ICT gebruik van de methode te laten versterken. Alle methodes die we op school gebruiken bieden ook bijbehorende digibordsoftware en oefensoftware voor de kinderen waarmee ze op school of thuis kunnen oefenen.

In de presentaties van alle groepen is te lezen welke methodes er per groep gebruikt worden.