NT 2 onderwijs


OBS de Springplank heeft een gecertificeerde NT-2 leerkracht in dienst, Ans Jansen. NT-2 staat voor Nederlands als tweede taal. Voor de kinderen die het Nederlands als tweede taal aanleren is zij er om hen verder op weg te helpen bij de Nederlandse taalverwerving.

Via onderstaande volgorde wordt bepaald welke  kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning buiten de groep.

  1. Kinderen die geen Nederlands spreken en/of verstaan.​ Kinderen die vanuit een anderstalig land rechtstreeks instromen en nog geen Nederlands spreken.

  2. Kinderen in groep 2 die een verlengd kleuterjaar hebben en die een ontwikkelingsachterstand hebben op spraak/taalgebied. ​Dit wordt geconstateerd a.d.h.v. de CITO toetsen beginnende geletterdheid, CITO kleutertoets voor taal, de afname van de TAK toets en de registratie van de observatielijst en observaties in de groep. 

  3. Kinderen in groep 2 die een verlengd kleuterjaar hebben en die een ontwikkelingsachterstand hebben op het gebied van ruimtelijke oriëntatie (rekenen) en/of motoriek.  Dit wordt geconstateerd a.d.h.v. de observatielijst en observaties in de groep. 

  4. Kinderen in groep 2 die een ontwikkelingsachterstand hebben op spraak/taalgebied. ​Dit wordt geconstateerd a.d.h.v. de CITO toetsen beginnende geletterdheid (indien reeds afgenomen), afname van de TAK toets en de registratie van de observatielijst en observaties in de groep.                

  5. Kinderen in groep 2 die een ontwikkelingsachterstand hebben op het gebied van ruimtelijke oriëntatie (rekenen) en/of motoriek. Dit wordt geconstateerd a.d.h.v. de observatielijst en observaties in de groep. 

  6. Kinderen in groep 1 en/of  2 met andere problematieken / ontwikkelingsachterstanden.

 

Groepsgrootte.

De kinderen worden in principe geclusterd op problematiek. De maximale groepsgrootte is 5 kinderen per groepje.

Hoe wordt het NT-2 onderwijs aangeboden?

De doelstellingen zijn:

 

Het goed leren luisteren.

-Een opdracht of instructie begrijpen

-Een vraag begrijpen

-Een voorgelezen verhaaltje  begrijpen

-Een informatieve mededeling begrijpen

 

Het goed leren spreken van de Nederlandse taal

-Antwoorden op gerichte vragen

-Spontaan iets vertellen over een onderwerp

-Een verhaaltje navertellen.

-Het kan zelfstandig om hulp vragen.

 

Om dit de kinderen aan te leren zijn er verschillende methodes die we gebruiken.

-Knoop het in je oren

Dit is een aanvullend tweede taalprogramma dat sterk gericht is op dan taalperceptie,op het waarnemen van de taal

We werken dan met kijkplaten,woordkaarten en een verhalenboekje

-Schatkist

Schatkist bestaat uit materialen waarbij  de taalontwikkeling aansluit bij hun belevingswereld.

We werken met voorleesboeken en prentenboeken

-Pictogrammenboekjes

Als anderstalige nog niet zo taalvaardig zijn gebruiken we deze boekjes  omdat de visuele boodschappen dan sneller opgepakt en begrepen kunnen  worden.

-Duizend en een woordenlijst

Er is een lijst met duizend en een woorden ,de allereerste Nederlandse woorden voor anderstalige kleuters.

-Auditieve Oefeningen waarbij geleerd wordt dat  wat je hoort makkelijk wordt opgenomen en onthouden.